Veľkonočný piatok, Svätá omša, Dolný Hričov, 9.4.2021, 18:00