Utorok Veľkého týždňa, Svätá omša, Dolný Hričov, 30.3.2021, 18:00