Svätá omša, Dolný Hričov, Utorok, 26.1.2021, 18:00