Svätá omša, Dolný Hričov, Pondelok, 18.1.2021, 18:00