Svätá omša, Dolný Hričov, Pondelok, 15.2.2021, 18:00