Svätá omša s večernými chválami (Vešperami), Dolný Hričov, Štvrtok, 18.2.2021, 18:00