Streda Veľkého týždňa, Svätá omša, Dolný Hričov, 31.3.2021, 7:00