Prvý piatok 17:00 poklona, 18:00 Svätá omša, Dolný Hričov, 5.2.2021