Obetovanie Pána, Svätá omša, Dolný Hričov, Utorok, 2.2.2021, 18:00