Krížová cesta 17:30, Svätá omša 18:00, Dolný Hričov, Piatok 5.3.2021