Krížová cesta 17:30, Svätá omša 18:00, Dolný Hričov, 26.2.2021