Eucharistická poklona +korunka a požehnanie farnosti, Dolný Hričov, 4.4.2021, 14:30-15:00