14:30 poklona online, 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Dolný Hričov