Live sv. omša z Bratislavy - Zjavenie Pána (UTOROK 19:30)