Live sv. omša z Bratislavy - Zjavenie Pána (STREDA 18:30)