LIVE sv. omša z Bratislavy o 19:30 (Popolcová streda)