LIVE sv. omša a prvopiatoková pobožnosť z Bratislavy o 19:30