LIVE nedeľná sv. omša + vešpery z Bratislavy (18:30)