LIVE nedeľná sv. omša + vešpery o 18:30 z Bratislavy