LIVE 1. sľuby bratov Natanaela, Teodora a Árona v Trnave