Pohreb pani Tomkovej ( matka grekokatolíckeho kňaza Pavla Tomka)